Терминологичен Речник
съставъ  
съставъ м креац. Ипостас ( ὑπόστασις, εως, ἡ ) . Първият сътворен индивид от даден вид. Така първа ипостас на вида „живо същество“ е нероденото, но не несътворено, защото е сътворен от Твореца, който ги е извел в творението със слово и те не са се родили от същия като тях вече предсъществувал вид: всего вдѧ жвотьнаго прьвы съставъ нерожденъ есть нъ несътворенъ сътворенъ бо сть творьцьмь словесьмь бо свомь преведен выша въ творене а не родша сꙗ не сѹщу прежде хъ такомѹже вдѹ ЙЕ Бог 64a 3 – 64b 2 Син. ѹпостась Сем. гн. вдъ, слово, творьць, творень