Терминологичен Речник
съньмъ  
съньмъ м есхат. Съединение ( συνάφεια, ἡ ) на душата и тялото като дефиниция на възкресението: аще бо съмьрьть ѹставлѧють отълѹене д͠ш ѡтъ плът, въстанъ всꙗко есть съньмъ д͠ш же  плът  въторое насꙑпавъшѹѹмѹ сѧ  падъшѹѹмѹ жвотѹ стате ЙЕ Бог 343b 1 – 6 Син. дн҄ень Сем. гн. въскрьсень