Терминологичен Речник
сънабъдѣнь  
сънабъдѣнь -ꙗ ср богоп. Съхранение ( συντήρησις, εως, ἡ ) – процес на съхраняване на взаимовръзката и целостността в тварното, който наред със сдържането и управлението свидетелства за съществуването на Бога: сеѧ же твар съдрьжане  сънабъдѣнь  строенье ѹть ны ꙗко сть б͠ъ ЙЕ Бог 27b 8 – 28a 3. Сем. гн. богъ, тварь, съдрьжанье