Терминологичен Речник
съмаꙁъ  
съмаꙁъ м триад. Сливане ( σύμφυρσις, εως, ἡ ) . Характеризира взаимното проникване на лицата на Светата Троица, при което няма нито сливане и смесване, нито отделяне и разсичане, както е според делението на Арий:  сам в себѣ въмѣстъ мѹть беꙁ вьсего съмаꙁа  ꙁмѹта нъ стѹпающемъ л сѹщьствомь рѣꙁаем по аревѹ раꙁдѣлѹ ЙЕ Бог 81b 6 – 82а2 sq Сем. гн. богъ, троца, стьство, сѫщьство, ꙁмѫтъ