Терминологичен Речник
сълѹа  
сълѹа -ꙗ м онтол. Случващо се ( σύμπτωμα, ατος, τό ) . Има място при неразумните и неодушевени неща. То е проява на спонтанността като вид необходимост, където става независимо от природата и изкуството: а самобѹдѹщаго беꙁдѹшьныхъ л бесловесьныхъ сълѹа беꙁъ естьства  хытрьства ЙЕ Бог 196a 1 – 4 Сем. гн. стьство, вна, самобꙑть, самобѫдѫще, нѫжда, лѹа, хꙑтрьство