Терминологичен Речник
сълагаемо  
сълагаемо -аго ср субст физ. Съставното ( συντιθέμενον, τό ) . Всяко съставно нещо се връща в онова, от което се състои: вьсе бо сълагаемо въ то сꙗ въꙁвращаеть мьже сьложеное ЙЕ Бог 180a 8 – b 1 Сем. гн. стьство, вещь, вещьство, стѵх, ꙁемл҄ꙗ, вода, въꙁдѹхъ, огнь