Терминологичен Речник
съкаꙁань  
съкаꙁань -ꙗ ср богоп. Доказателство ( ἀπόδειξις, εως, ἡ ) . На доказване подлежи например съществуването на Бога: съкаꙁанє  ꙗко ѥсть богъ ЙЕ Бог 23a 1 sq Сем. гн. богъ, бꙑть, сѫщьство, дѣство, мѧ, стна, ѹвѣдѣнь, ѹкаꙁань