Терминологичен Речник
съвѣтъ  
съвѣтъ м антроп. Съвет, обмисляне ( βουλή, ἡ ) – функция на разумността и инструмент на самовластието. Надареният с разум човек се съветва вътре в себе си и при положение че изборът зависи от него, го прилага към постъпките, за да предпочете отсъденото в съвета и, веднъж избрал, да действа [по съответен начин]… Затова той или няма да е разумен, или ако е такъв, ще е господар на постъпките си и ще е самовластен: всꙗкъ ѹбо съвѣтѹꙗ ꙗко въ немь воленю сѹщѹ о дѣлан съвѣтѹть, да прбьрано  съвѣтъ ꙁволть, ꙁбьравъ дѣлаеть. аще се, п(о) нѹжд прстанеть къ словесьноомѹ самовластьно. л нѣсть словесьно л словесьно сꙑ владꙗ бѹдеть дѣлꙑ  самовластьно ЙЕ Бог 201b 3 – 202a 2 Син. вол҄ꙗ, ꙁвол҄ень Сем. гн. ꙁборъ, самовласть