Терминологичен Речник
съвѣтѹѧ  
съвѣтѹѧ -аго м субст психол. Съвещателна способност ( βουλευτικόν, τό ) . Това е способността на практическия разум (дѣствьно, τὸ πρακτικόν) да съветва/обмисля и да определя правилните основания за постъпките: дѣствьное же съвѣтуѧ, же ѹставлꙗть дѣлъмь мъ правое слово (πρακτικὸν δὲ τὸ βουλευτικόν, τὸ ὁρίζον τοῖς πρακτοῖς τὸν ὀρθὸν λόγον) ЙЕ Бог 201a 4 sq Сем. гн. сѫщьство, стьство, ловѣкъ, ѧсть, сла, дѣствьно, мꙑсльно, слово, мѫдрость