Терминологичен Речник
съвѣсть  
съвѣсть - ж гносеол., антроп. Съвест ( συνειδός, τό ) Нравствено съзнание. Мъдрият може да отпадне от него, да отпадне от дарените му сила и благодат и да изпадне в самохвалство: дрѹгымь обраꙁъмь прост преподобьнаго страдат ꙁълѣ да не ѿ правыꙗ съвѣст отъпадеть л отъ данꙗ мѹ слы  блгодат въ веане въпадеть ЙЕ Бог 208b 4 – 8 Сем. гн. дѹша, сла, благодать, велань