Терминологичен Речник
съвъкѹпъ  
съвъкѹпъ м 1. мариол. Плътско съприкосновение ( συνάφεια, ἡ ) . Относно зачеването на Словото от Дева Мария: не ѿ хотѣнꙗ, н помꙑшленѧ л съвъкѹпа мѹжьска л рождьства сластовьнаго въ престѣмь лож дв͠ꙑѧ премъсꙗ ЙЕ Бог 226b 3 – 227a 1 Син. съвъкѹпл҄ень Сем. гн. прѩть, дѣва марꙗ, богородца, въплъщень, слово 2. физ. Връзка, съединение ( συνάφεια, ἡ ) . При тварните единичните неща (ипостаси) общото и връзката се виждат с мисълта: обьщьство  съвъкѹпь  еже въ словес  помыслѣ вдть сꙗ ЙЕ Бог 76b 6 – 77a 1 Сем. гн. слово, помыслъ