Терминологичен Речник
съвратъ  
съвратъ м астрон. Смяна [на сезона] ( Ø ) . Когато слънцето преминава през т. нар. [съзвездие] Овен, с това настава промяна на сезона, настъпва пролетта и се получава равноденствие, при което като мъдър работник, слънцето разделя и изравнява времетраенето на деня и на нощта: гда же ѹбо ꙁовомааго овьна слъньце продетъ, то тъгда въводтъ весньнааго года съвратъ равьнодьн творѧ, т ꙗкꙑ хꙑтрꙑ дѣлатель дѣлѧ равьнтъ дьн  нощ крѫговьнааго раꙁмѣренꙗ обношенꙗ  шьствꙗ ЙЕ Шест 121a 24 – 121b 9 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, равьнодьнь