Терминологичен Речник
съблюдень  
съблюдень -ꙗ ср мистер. Съхранение на нашата същност ( συντήρησις, εως, ἡ ) чрез тялото и кръвта Христови: плъть сть  кръвь х͠ва на съставъ нашеꙗ д͠ша же  плът мѣстѧщ сꙗ, не коньавающ сꙗ н тьлѣющ н въ скврьнѹ грꙗдѹщ – да не бѹд – нъ въ наше сѹщьство  съблюдене ЙЕ Бог 275а 4 – 9 Син. съхран҄ень Сем. гн. вно, хлѣбъ, просфора, таньство, сѹсъ хрьстосъ