Терминологичен Речник
стронь  
стронь -ꙗ ср богоп. Управление ( κυβέρνησις, εως, ἡ ) – процес в тварното, който наред със сдържането и съхранението свидетелства за съществуването на Бога: сеѧ же твар съдрьжане  сънабъдѣнь  строенье ѹть ны ꙗко сть бъ ЙЕ Бог 27b 8 – 28a 3 Сем. гн. богъ, тварь, съдрьжанье, сънабъдѣнь