Терминологичен Речник
строногодь  
строногодь -ꙗ ср онтол. Сгоден момент ( καιρός, ὁ ) , подходящото време за извършване на нещо. Това го отличава от годината, която е продължителна, а тук става дума за правилния момент: но бо лѣто, но же годъ. лѣто бо дльго стъ. а годъ строногод ЙЕ Шест 161b 18 – 20 Сем. гн. лѣто, годъ