Терминологичен Речник
стенань  
стенань -ꙗ ср икон. Плач на покаяние ( στόνος, ὁ ) . Като средство за възпитание на човешкия род: нъ мноꙁѣмь  пьрвое каꙁнвъ  на обращене ꙁъвавъ стенанемь  трѹсомь ЙЕ Бог 222а 8 – 222b 2 Син. плаь Сем. гн. грѣхъ, съпасень