Терминологичен Речник
сльꙁа  
сльꙁа -ꙑ ж 1. мистер. Сълза ( δάκρυον, τό ) като характеристика на шестото кръщение: шестое покаанемь  сльꙁам, по стнѣ болѣдьно ЙЕ Бог 247а 6 – 7 Син. скръбь Сем. гн. крьщень, свѧтꙑ дѹхъ, покаꙗнь 2. биол. Сълза ( δάκρυоν, τό ) . Капка от бистра солена течност, която се отделя от слъзните жлези при плач, вятър, прах:  то вьсе помꙑслвъ рѣкам сльꙁꙑ пролѣтъ ꙁъ ою свою двѧ сѧ  юдѧ  раꙁѹмѣваѩ ЙЕ Шест 234d Сем. гн. око