Терминологичен Речник
скрап  
скрап -ꙗ м астрон. Съзвездие [зодия] Скорпион ( σκορπίος, ὁ ) . Подобно на останалите зодии има свой месец, през който приема слънцето – в случая е януари (на 20): скрап октѧбрѧ к͠е <прїметь сл͠нце> ЙЕ Бог 138b 3 sq Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ), равьнодьнь