Терминологичен Речник
скорп  
скорп -ꙗ м астрон. Съзвездие [зодия] Скорпион ( σκορπίος, ὁ ) . С движението на слънцето през него се свързва есента и есенното равноденствие. След като слънцето премине през съзвездията, които се наричат Лъв и Дева, то завършва периода на лятото и се наклонява към есента във Везни, Скорпион и Стрелец, създавайки есенното равноденствие, при което нощта нараства, а дните постепенно намаляват: прошьдъ же  дрѹгѹю жвотѹ дъвою мѣстѣ, ꙗже жвота ꙁовѫтъ львъ  паръѳенъ, съконьатъ до тою свомь теенмь  врѣмѧ жѧтвьно  прѣстѫптъ пакꙑ на сеннѫ въ ꙁугъ  скорп  токъсоѳъ прѣходѧ сеньне равьнодьнь творѧ нощь же растѧ пае, а дьн по малѹ хѹдѧ ЙЕ Шест 121c 7 – d 3 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ), равьнодьнь