Терминологичен Речник
словесьно  
словесьно -аго ср субст психол. Разумна сила на душата ( λογικόν, τό ) . Това е разумното начало на човека, което го отличава от другите тленни живи същества. Има две разновидности – съзерцателна и практическа: словесьнааго бо ѡво есть вдовьно, а дрѹгое дѣствьно (τοῦ γὰρ λογικοῦ τὸ μέν ἐστι θεωρητικόν, τὸ δὲ πρακτικόν) ЙЕ Бог 201a 2 – 4 Вж. дѹша.