Терминологичен Речник
скѵѳъ горꙑ  
скѵѳъ горꙑ синт. геогр. Скитски планини ( Σκυθίας ὄρη ) . Разположени са отвъд Рипейските планини: ꙁ рпꙗ сходѧтъ ммо ѫтрьнѣшхъ скѵфъ горъ ЙЕ Шест 67a 1 – 4 Сем. гн. мѣсто, гора, вода, рѣка