Терминологичен Речник
скѫдьно  
скѫдьно -аго ср субст онтол. Рядък случай ( σπάνιον, τό ) . Характеризира случая като вид причинност. Той има място в редки случаи, които настават неочаквано: а прлѹаꙗ скѹдьнаꙗ  ненадѣ маѧ ЙЕ Бог 195а5 sq Сем. гн. богъ, стьство, ꙁвол҄ень, вна, лѹа, нѫжда, самобꙑть