Терминологичен Речник
скотъ  
скотъ м зоол. Животно ( ζῷον, τό ) . Организъм, който свободно се движи от място на място и се храни несамостойно: да не тъѭ акꙑ орьл л вран л юнѧта л кон  прокꙑ скотъ жвотьнꙑ въ се жвъ жꙁн ѹмьретъ  на погꙑбѣль детъ ЙЕ Шест 88а 16 Сем. гн. орьлъ, вранъ, юнѧ