Терминологичен Речник
скн  
скн ж еклес. Скиния ( σκηνή, ἡ ) като предобраз на храма: а  скнї же мосска на въстокъ мѧше препонѹ  оцѣстло ЙЕ Бог 258а 5 – 7 Син. храмъ Сем. гн. въстокъ, поклонъ, слѹжень