Терминологичен Речник
сла  раꙁѹмъ  
сла  раꙁѹмъ синт. грам. Търсен смисъл ( δύναμις τοῦ σκοποῦ ) , истинското значение на дума, израз, изречение: есть неплодьно, мьню, ꙗкоже  крво же не слѣ  раꙁѹмѹ вънмат, нъ гл͠ъмь ЙЕ Бог 10a 5 Сем. гн. кън҄гꙑ, псань, глаголъ