Терминологичен Речник
севронтьско ꙁеро  
севронтьско ꙁеро синт. геогр. Севронитско езеро ( Σεβρωνῖτις λίμνη ) : такожде акꙑ море велко, асфалъттьско ꙁеро въ юде  севронтьско ЙЕ Шест 93c 21 – 26 Сем. гн. мѣсто, вода, ꙁеро, мор҄е, брѣгъ