Терминологичен Речник
самобѫдѫще  
самобѫдѫще -аго ср субст онтол. Спонтанност ( αὐτόματον, τό ) . Тук се отнася случващото се при неразумните и неодушевени неща независимо от природата и изкуството: а самобѹдѹщаго беꙁдѹшьныхъ л бесловесьныхъ сълѹа беꙁъ естьства  хытрьства ЙЕ Бог 196a 1 – 4 Син. самобꙑть Сем. гн. вна, богъ, нѫжда, стьство, лѹа, сълѹа, хꙑтрьство