Терминологичен Речник
садъ  
садъ м мистер. Растение, дърво на възкресението ( φυτόν, τό ) , с оглед на кръста: съ (крьстъ) ... садъ въскрѣшеню, древо жтьꙗ вѣьнаго ЙЕ Бог 253b 4 – 5 Син. дрѣво Сем. гн. крьстъ, крьщень, съпасень