Терминологичен Речник
растекъше  
растекъше -сѧ -аго -сѧ ср субст есхат. Разложеното [тяло] ( διαρρυέν, τό ) , това, което е било създадено и след това се е разпаднало (разложеното човешко тяло), което обаче Бог може да възкреси: же малѹ вещьнѹю каплю въ лож раст повелѣвъ  многовдьно се  многообраꙁно съвьршат плът сеꙗ ѹдъ, не пае л бꙑвъше  растекъше сꙗ въставть пакꙑ, тъю помꙑшль? ЙЕ Бог 355b 9 – 356а 6 Син. съмрьтьно Сем. гн. тѣло, плъть