Терминологичен Речник
ра  
ра -ꙗ м 1. библ. Рай, райска градина ( παράδεισος, ὁ ) , където се е намирало дървото на живота, предобразяващо кръста: сего ьстьнааго крьста преже преобраꙁова древо жꙁньное, еже въ ра б͠мь въсажено ЙЕ Бог 256а 2 – 4 2. библ. Рай на Писанието, неизчерпаемо съкровище ( _ ) , (метаф.): ѹдарꙗмъ ѹбо въ добротьнꙑ ра псанꙗ, въ добровоньнꙑ, въ сладъкꙑ  въ красьнꙑ ЙЕ Бог 307b 8 – 308а 2 Син. порода Сем. гн. сѹсъ хрьстосъ, обраꙁъ, крьстъ, псань, ветъхꙑ ꙁавѣтъ