Терминологичен Речник
рѧснъ  
рѧснъ м анат. Мигли ( _ ) , обикн. в мн. ч., косми, разположени по края на клепачите, които защитават окото от различни дразнения: стъ на сво странѣ кожьдо око мꙑ своѩ ѧст вѣждѫ горѣ  долѹ, власꙑ каꙗжьдо ꙁносѧщ съ собоѭ, ѩже рѣснове ꙁовѫтъ. своѩ ѧст вѣждѫ ЙЕ Шест 228a 2 sq Сем. гн. тѣло, ѧсть, жвотьно, жвотъ