Терминологичен Речник
роданъ  
роданъ м геогр. Рона ( Ῥοδανός, ὁ ) , река, извираща от Ронския ледник в Алпите: отъ нхъ же стъ  роданъ съ нѣм бесменьнꙑм рѣкам ЙЕ Шест 67a 1 – 4 Сем. гн. мѣсто, гора, вода, рѣка