Терминологичен Речник
рп  
рп -ꙗ м геогр. Рипейски планини ( Ῥιπαί, αἱ ) . Планини, намиращи се на север от Дунав, отвъд скитските планини: ꙁ рпꙗ сходѧтъ ммо ѫтрьнѣшхъ скѵфъ горъ ЙЕ Шест 67a 1 – 4 Сем. гн. мѣсто, гора, вода, рѣка