Терминологичен Речник
растѫпъ  
растѫпъ м астрон. Протежение ( διάστημα, ατος τό ) – продължителност, измерваща се с движението на слънцето. Така протежението на деня се свързва с движението на слънцето над земята от изток до запад: растѹпъ дн есть ѿ востока  до ꙁапада над ꙁемлею слнное теене ЙЕ Бог 132b* 3 – 4 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁемл҄ꙗ, слъньце, теень