Терминологичен Речник
растѫпл҄ен  
растѫпл҄ен -ꙗ ср триад., физ. Разделение, разхождане ( διάστασις, εως, ἡ ) . Присъщо е на физическите неща, които са съставни. По тази причина разделението е неприсъщо на Божествените Лица. Ние казваме, че ипостасите са съвършени, за да не мислим съставност в Божествената природа, защото съставността е начало на разделението: съврьшены ѹбо постас г͠лемъ да не сълогъ о б͠жьствьнѣмь раꙁумѣваемъ естьствѣ съложене бо сть наало растѹпленю ЙЕ Бог 75 6 – 75b 4 Сем. гн. богъ, троца, стьство, дносѫщьство, сълогъ, ѹпостась