Терминологичен Речник
рамо  
рамо м анат. Рамо ( νῶτоν, ὁ ) . Част от човешкото тяло от долния край на шията до горната част на ръката:  оесꙑ спльнь  глава  рамѣ  крлѣ  ноꙁѣ  прьс, вьсе оесꙑ сплънь бѣаше ЙЕ Шест 44b 6 Сем. гн. плъть, прьстъ, рѫка