Терминологичен Речник
раꙁѹмьно  
раꙁѹмьно -аго ср субст онтол. Умопостижимото ( νοητόν, τό ) . Област на съществуващото, включваща ангелите, душите и демоните: въ раꙁѹмьныхъ анг͠лы рекѹ  д͠ша  бѣсы ЙЕ Бог 26b 5 sq Сем. гн. ѹвьствьно, вдмо