Терминологичен Речник
раꙁмѣсъ  
раꙁмѣсъ м икон. Смесване на езиците ( σύγχυσις, εως, ἡ ) . Като средство за възпитание на човешкия род: раꙁмѣсомь  раꙁдѣленьемь ѧꙁꙑкомъ ЙЕ Бог 222b 4 – 5 Син. раꙁмѣшень Сем. гн. грѣхъ, съпасень