Терминологичен Речник
раꙁлѫень  
раꙁлѫень -ꙗ ср астрон. Раздалечаване ( Ø ) в слънчевите обрати. Необходимо и полезно е да се знаят понятията („имената“), с които са си служили езичниците, когато са говорили за астрономия. Като изясним с тяхна помощ различията и белезите на слънчевите обрати, още повече ще славим и хвалим премъдрия Творец: прѣстѫпаѭтъ. подоба же стъ  на потрѣбѫ, намъ о семь бесѣдовавъшемъ, побесѣдоват пакꙑ  м же менꙑ  вьнѣщьн бесѣдѹѭще глаголѭтъ о астроном... да тѣм менꙑ  раꙁлѫен  наꙁнаменан слънььнꙑѩ съвратꙑ  прѣходꙑ ꙗвѣ съкаꙁавъше же то стъ тако вънлъ  нареклъ прѣхꙑтрꙑ творьць, того пае прославмъ  похвалмъ ЙЕ Шест 121a 2 – 23 Сем. гн. творьць, астрономꙗ, небо, слъньце, съвратъ, прѣходъ