Терминологичен Речник
раꙁльство  
раꙁльство ср триад. Различие ( διαφορά, ἡ ) . Отсъства в Божията същност. Синът има всичко, което и Отецът, с изключение на неродеността. Тя обаче определя ипостасното битие на Отца, без да го различава от Сина по същност и достойнство: гоже радьма ꙁане елкоже мать о͠ць то сего сть раꙁвѣ нерожьства мьже нѣсть ꙁнат сѹщьствѹ раꙁльства н сана, нъ ѡбраꙁъ бꙑтью ЙЕ Бог 63а5 – b 3 Син. раꙁль Сем. гн. богъ, троца, стьство, сѫщьство, бꙑть, нерождьство, санъ, обраꙁъ