Терминологичен Речник
раꙁлень  
раꙁлень -ꙗ ср триад. Различαване, различие ( διαφορά, ἡ ) , което е напълно неприсъщо на Св. Троица, както всяко предметно различие (πραγματικὴ διαίρεσις) и различие, имащо място при нас. Разновидности: различие по воля, сила и действие: н хотѣнью раꙁлен н нраву н слѣ н дѣствѹ н другаго етера еже вещьнюю  всѣмъ въ насъ раждѧють раꙁдѣлъ ЙЕ Бог 80b 7 – 81a 4 Сем. гн. богъ, троца, стьство, сѫщьство, дносѫщьство, хотѣнь, нравъ, сла, дѣство