Терминологичен Речник
раꙁдрѣшень  
раꙁдрѣшень -ꙗ ср 1. христ. Разрешение, отвързване, освобождение ( λύσις, εως, ἡ ) . Мъдър изход от робството на греха: а премѹдро, мьже ѡбрѣте недовѣдомѹꙋму раꙁдрѣшене прелѣпо ЙЕ Бог 225а 6 – 8 Син. сходъ Сем. гн. прѣмѫдрость 2. гносеол. Решение ( λύσις, εως, ἡ ) . Мъдростта се свързва със способността да се намери най-подобаващото решение: а премѹдро мьже ѡбрѣте недовѣдомѹꙋму раꙁдрѣшене прелѣпо ЙЕ Бог 225a 6 – 8 Сем. гн. прѣмѫдрость, мѫдрость, поꙁнань