Терминологичен Речник
равьнодьньнꙑ крѫгъ  
равьнодьньнꙑ крѫгъ синт. астрон. Екватор ( Ø ) . Небесен кръг, разделящ цялото небесно изобилие на две. Нарича се „равноденник“, тъй като в тази част на земята, която е под него, всички нощи и всички дни са равни: посрѣдѹ же вещ вьсѣхъ на дъво прѣдѣлѧ вьсе обльство небесьно, же ꙁовомъ стъ равьнодьньнꙑ, мьже ꙗже подъ нмь страна ꙁемльнаꙗ вьсѧ нощ  вьс дьн равьн ЙЕ Шест 123d 3 – 12 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, равьнодьнь