Терминологичен Речник
равьнодьнь  
равьнодьнь -ꙗ ср астрон. Равноденствие ( Ø ) . [1.] Пролетно равноденствие. Получава се, когато слънцето преминава през т. нар. [съзвездие] Овен – с това настава промяна на сезона, настъпва пролетта, при което като мъдър работник, слънцето разделя и изравнява времетраенето на деня и на нощта: гда же ѹбо ꙁовомааго овьна слъньце продетъ, то тъгда въводтъ весньнааго года съвратъ равьнодьн творѧ, т ꙗкꙑ хꙑтрꙑ дѣлатель дѣлѧ равьнтъ дьн  нощ крѫговьнааго раꙁмѣренꙗ обношенꙗ  шьствꙗ ЙЕ Шест 121a 24 – b 9 [2.] Есенно равноденствие. След като слънцето премине през съзвездията, които се наричат Лъв и Дева, то завършва периода на лятото и се наклонява към есента във Везни, Скорпион и Стрелец, създавайки есенното равноденствие, при което нощта нараства, а дните постепенно намаляват: прошьдъ же  дрѹгѹю жвотѹ дъвою мѣстѣ, ꙗже жвота ꙁовѫтъ львъ  паръѳенъ, съконьатъ до тою свомь теенмь  врѣмѧ жѧтвьно  прѣстѫптъ пакꙑ на сеннѫ въ ꙁугъ  скорп  токъсоѳъ прѣходѧ сеньне равьнодьнь творѧ нощь же растѧ пае, а дьн по малѹ хѹдѧ ЙЕ Шест 121c 7 – d 3 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ