Терминологичен Речник
прлѹа  
прлѹа -ꙗ м онтол. Случай ( τύχη, ἡ ) . Вид причинност. Вж. лѹа. Има място в редки случаи, които настават неочаквано: а прлѹаꙗ скѹдьнаꙗ  ненадѣ маѧ ЙЕ Бог 195а5 sq Сем. гн. богъ, стьство, ꙁвол҄ень, вна, нѫжда, самобꙑть