Терминологичен Речник
прѣлогъ  
прѣлогъ м физ. Изменение ( μεταβολή, ἡ ) . Eдин от видовете движение, на което са подложени нещата във физическия свят, наред с възникването и загиването, увеличаването, качественото изменение и преместването: а проаѧ по рожьству  тьлѣнью, растенью же ї грубленю  въ творвьнꙑ прѣлогъ  въ мѣстьно шьствь ЙЕ Бог 27a 2 – 5 Сем. гн. рождьство, тьлѣнь, растень, грѹбл҄ень, мѣстьно шьствь