Терминологичен Речник
прѣдань  
прѣдань -ꙗ ср еклес. Неписано предание ( παράδοσις, εως, ἡ ) , каквото е покланянето на изток: сего ѹбо жьдѹще къ въстокѹ покланѧемъ сꙗ. не псано же сть предане се а͠п(о)л(с)ко ЙЕ Бог 258а 5 – 7 Син. обꙑа Сем. гн. въстокъ, слѹжень