Терминологичен Речник
прьстъ  
прьстъ м анат. Пръст ( δάκτυλος, ὁ ) . Всеки от подвижните израстъци, с които завършва ръката или кракът на човека: с л вдѣлъ кого днѣмь прьстомь пшѫща? ЙЕ Шест 254с 2 Сем. гн. плъть, рѫка