Терминологичен Речник
прьс  
прьс мн. анат. Гърди ( στῆθος, θεος, θυος, τό ) . Предната част от човешкото тяло между шията и корема:  оесꙑ спльнь  глава  рамѣ  крлѣ  ноꙁѣ  прьс, вьсе оесꙑ сплънь бѣаше ЙЕ Шест 44b 6 Сем. гн. плъть, рамо, шꙗ