Терминологичен Речник
проѹставъ  
проѹставъ м креац. Предзнание ( προορισμός, ὁ ) . Предвечно знание в Божия ум, което е дело на неговото предзнаещо повеление: божьствьнаго проповѣда повелѣнꙗ дѣло есть проѹставъ ЙЕ Бог 214a 11 – 214b 1 Сем. гн. богъ, ѹмъ, промꙑслъ, проповѣдъ, повелѣнь, благодать, вна